Mikä on oikea lämpöpumppu minulle?

Lämpöpumput ovat energiatehokkain lämmitysmuoto kiinteistöille.

Näin lämpöpumppu toimii

Lämpöpumppujen toiminta perustuu jääkaapeista ja pakastimista tuttuun kylmäaineprosessiin. Lämpöpumpun muodostavat höyrystin, lauhdutin, kompressori ja paisuntaventtiili. Ilmalämpöpumpussa ulko- ja sisäyksikkö vastaavat höyrystintä sekä lauhdutinta. Ulko- ja sisäyksikön yhdistää kupariset kylmäaineputket. Kylmäaineputket kuljettavat höyrystimessä lämmenneen kylmäaineen kompressorille, joka nostaa painetta kylmäaineessa. Kompressorin työn seurauksena kylmäaineen lämpötila nousee lämpöpumpusta riippuen 50 – 68 °C lämpötilaan. Kompressorin jälkeen kuuma kaasu siirtyy lauhduttimelle, jossa se nesteeksi muututtuaan luovuttaa ulkoilmasta tai keruupiiristä sidotun lämpöenergian huoneiston lämmitykseen. Huoneistoa viilennettäessä ilmalämpöpumpun ulko- ja sisäyksiköt toimivat päinvastoin, eli kylmäaine kiertää prosessissa päinvastaiseen suuntaan.

Lämpöpumput ovat aina lämmönlähteitä, ne eivät korvaa talon ilmanvaihtoa. Usein erehdytään luulemaan että ilmalämpöpumppu vaihtaa ulkoilmaa sisälle, mutta näin ei ole.
Maalämmössä ulkoyksikkö korvataan lämpökaivolla tai keruupiirillä, joka voidaan sijoittaa maahan tai veteen. Keruupiiristä tai lämpökaivosta saadaan tasaisemmin lämpöä ympäri vuoden.
Lämpöpumpulla kiinteistön kokonaisenergiantarve ei pienene, vaan lämmöntuotanto tehostuu, perustuen hyötysuhteeseen eli ns. SCOP-arvoon. SCOP-arvo kertoo että kuinka monta kilowattia lämpöä pystytään tuottamaan yhdellä kilowatilla sähköä.

Ilmalämpöpumpun ja ilma-vesilämpöpumpun rakennuksen ulkopuolelle sijoitettava osa on ulkoyksikkö, joka hyödyntää ilmasta saatavan lämpöenergian kylmäaineeseen. Prosessi toimii, koska jopa pakkasellakin ulkoilmassa on hyödynnettävää lämpöenergiaa. Maalämmössä kylmäainetta on ainoastaan maalämpöpumpun sisäyksikön koneikossa, kuten jääkaapeissa. Porakaivossa tai keruupiirissä kiertää sen sijaan pakkasneste, josta lämpö siirretään edelleen kylmäaineeseen. Maalämpöpiireissä käytetään ympäristöystävällisiä pakkasnesteitä.

Kuinka valitsen sopivan lämpöpumpun?

  • Lämpöpumppuja on monenlaisia. Kohde, kohteen lämmönjakotapa ja asukkaan tarve ratkaisee sen, että sopiiko hänelle ilma-, ilma-vesi-, vai maalämpö. Ei ole siis samantekevää minkälaisen lämpöpumpun valitset. Ammattilainen osaa auttaa valinnassa parhaiten.
  • Kiinteistön lämmönjaolla ( lattialämmitys, patterilämmitys, jne..) on erittäin suuri vaikutus lämpöpumpun valinnassa, sekä lämpöpumpun hyötysuhteessa. Vaikuttaa merkittävästi lämpöpumpulla saavutettuun energiansäästöön, että haluammeko lämmitysverkkoon 35 asteista vettä, vai 60 asteista vettä.
  • Maalämpöpumppu ja Ilma-vesilämpöpumppu ovat talon varsinaisia lämmönlähteitä. Uudistuotannossa ne ovat tällä hetkellä kaksi suosituinta lämmitysmuotoa. Saneerauskohteissa maalämpöpumppu tai ilma-vesilämpöpumppu asennetaan korvaamaan olemassa olevaa lämmityslaitetta, esim. Puu-, hake-, öljy-, pelletti-, tai maakaasukattilaa, sähkö- tai kaukolämpölaitetta.

 

Lämpöpumpun asennus

Kaikkien lämpöpumppujen asentaminen on aina ammattilaisen työ oli sitten kyseessä ilma-, ilma-vesi-, tai maalämpöpumppu. Ammattilaiset osaavat mitoittaa laitteistot oikein sekä valita optimaalisen sijainnin, jotta lämmönjakautuminen olisi mahdollisiman tehokasta. Suomessa ammattipätevyyksiä valvoo ja myöntää Turvatekniikan keskus, eli Tukes.

Kuinka valitsen sopivan ilmalämpöpumpun?

  • Ilmalämpöpumppujen keskinäiset erot ovat pieniä, ja merkittävimmät erot ovatkin koon ja tehon vaihtelevuus eri mallien välillä. Tärkein asia mitoituksessa on löytää oikean kokoinen pumppu viilennettävään tai lämmitettävään tilaan nähden.
  • Ilmalämpöpumpun valinnassa vaikuttavat myös tilojen avonaisuus, huoneiston ilmanvaihto, ulkoyksikön sijainti ja talon energialuokka.
  • Kaikissa ilmalämpöpumpuissa on suodatin, joka kerää talteen sisäilmasta leijailevat pölyhiukkaset, moni onkin kertonut huoneilman laadun paranemisesta heti pumpun hankittuaan. Tämän takia ilmalämpöpumppu on erittäin hyvä myös lemmikkitalouksille tai allergiakotiin. Suodatin täytyy puhdistaa noin kahden viikon välein imuroimalla tai pesemällä. Laadukkaissa ilmalämpöpumpuissa olevat plasmasuodattimet ottavat ilmasta esimerkiksi hajua ja siitepölyä.
  • Etäohjaus on niin mökki- kuin kotikäyttöönkin lähes ehdoton varuste. Etäkäytettävät lämpöpumput säästävät aikaa ja rahaa merkittävästi. Vikoihin päästään käsiksi etänä ja virheitä pystytään korjaamaan etänä.
  • Ylläpitolämmöllä tarkoitetaan noin 16 asteen lämpöä, jolla mökki pysyy tyhjilläänkin sopivan lämpöisenä vuoden ympäri, kuluttamatta kuitenkaan turhaan energiaa. Etäohjauksella voit laittaa mökin lämpimäksi netin kautta.

 

Sisäyksikkö

Sisäyksikkö kannattaa sijoittaa keskeiselle paikalle, josta ilma virtaa tasaisesti ja esteettömästi eri puolille huoneistoa. Koska sisäyksikkö puhaltaa ilmaa alaspäin, se tulisi sijoittaa lähelle katonrajaa. Monet sijoittavat sisäyksikön esimerkiksi oviaukon päälle. Sisäyksikön paikka on hyvä valita ensimmäisenä, sillä se on asukkaiden kannalta ilmalämpöpumpun näkyvin osa. Viilennyskäytössä on hyvä muistaa että ilmalämpöpumppu jäähdyttää vain sisäyksiköstä alaspäin olevan ilman. Kaksikerroksisessa talossa porraskäytävään välipohjan tasalle asennettu pumppu jäähdyttää alakerran, mutta ei yläkertaa. Tämän on moni joutunut opppimaan ns. ”kantapään kautta”.

Ulkoyksikkö korkeintaan 15 metrin päähän sisäyksiköstä

Koska sisäyksikön paikka valitaan usein ensin, ulkoyksikön paikka määräytyy sen perusteella. Kylmäaineputkiston maksimipituus on teoriassa 15 metriä, joten ulkoyksikköä ei voi sijoittaa tätä kauemmaksi sisäyksiköstä. On kuitenkin hyvä huomioida että se parantaa edelleen hyötysuhdetta, mitä lyhyemmäksi putkiveto saadaan. Optimaalisin tilanne on, kun saadaan sisäyksikön ja ulkoyksikön välinen putkiveto pidettyä alle viiden metrin. Ulkoyksikön sijoituksessa ilmansuunnilla tai auringon säteilyllä ei ole juurikaan merkitystä. Ulkoyksikkö kannattaa sijoittaa lähelle maata, mutta lumirajan yläpuolelle, sillä yksiköstä valuu tavallisesti kondenssivettä. Ulkoyksikköä pitäisi tarkkailla aika ajoin, ettei siihen kerry esimerkiksi talvisin jäätä tai syksyisin puiden lehtiä yms.

Muista nämä, ilmalämpöpumpun valinnassa:

  • Varmista, että huoneistosta löytyy sopivan keskeiseltä ja avaralta kohdalta paikka sisäyksikölle. Joskus on tarpeen tehdä pieniä muutoksia sisustuksessa, jotta sisäyksikölle saadaan sopiva tila. Vaikka aluksi pumppu olisikin silmälle uusi tuttavuus, olemme todenneet että kun lämpöpumppu on tullut osaksi asiakkaamme arkea, ei hän siitä enää koskaan haluaisi luopua.
  • Valitse laitteen toimittajaksi ja asentajaksi ammattilainen, jolla on paljon kokemusta, laadukkaat tuotteet, sekä hyvä huoltotakuu. Pyydä laitteen myyjältä ja asentajalta laskelmat säästöistä sekä tarkat tiedot laitteen ominaisuuksista. Samalla tulet testanneeksi laitteen toimittajan asiantuntemusta ja perehtyneisyyttä.

 

Kalle Lyytikäinen
toimitusjohtaja

v

Lähetä viesti